Zwiększenie przepustowości w transporcie międzynarodowym

Ograniczenia zdolności w transporcie międzynarodowym dotykają kilka obszarów na świecie, a powodem jest wciąż rosnąca praktyka globalnego zaopatrzenia. Z raportu Izby Handlowej Stanów Zjednoczonych z 2003 roku wynika, że ​​każdy większy port kontenerowy w USA podwoi wielkość obsługiwanych ładunków do roku 2020, przy czym niektóre porty na wschodnim wybrzeżu potroją swoją wielkość, a niektóre porty […]