Obsługa BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) jest zbiorem zasad, które określają sposób wykonywania pracy, tak aby zapewnić wszystkim pracownikom warunki pracy w sposób bezpieczny oraz higieniczny. W żadnym akcie normatywnym nie ma definicji legalnej zwrotu BHP, natomiast w dziale X Kodeksu pracy, w artykułach od 207 do 212 można znaleźć kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. […]

W jakim celu przeprowadza się szkolenia bhp?

Na każdym właścicielu obojętnie jakiej firmy ciąży obowiązek zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków na stanowisku pracy. Pierwszym krokiem do zadbania o komfort i bezpieczeństwo pracowników jest właśnie szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy. Na nim każdy pracownik uczy się, jak powinien się zachowywać w określonych sytuacjach, aby nie stwarzać sytuacji niebezpiecznych. Tak naprawdę każda […]