Nietypowe właściwości kurtyn PCV

Jeżeli do twojej firmy przynależą pewne magazyny czy fabryki, na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, że powinieneś zadbać o ich wyposażenie. Specjalistyczne maszyny, sprzęty i uzupełniające to wszystko narzędzia to jednak nie wszystko. Zapewne domyślasz się, że w takich miejscach przydałaby się również jakaś kurtyna – czy to kurtyna chłodnicza, czy to po prostu […]

Obsługa BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) jest zbiorem zasad, które określają sposób wykonywania pracy, tak aby zapewnić wszystkim pracownikom warunki pracy w sposób bezpieczny oraz higieniczny. W żadnym akcie normatywnym nie ma definicji legalnej zwrotu BHP, natomiast w dziale X Kodeksu pracy, w artykułach od 207 do 212 można znaleźć kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. […]